Projectes d’investigació / Processos de comunicació (2020)

Recursos d’aula específics per a Projectes d’investigació / Processos de comunicació

.

Activitats 2n ESO (mostra de treballs)

.

A l’hora de fer un treball d’investigació és molt important tenir en compte:

 • les capacitats i les habilitats dels membres del grup
 • el temps disponible
 • els recursos d’informació a l’abast
 • la cerca, selecció i processament d’informació adequada i de qualitat
 • la redacció clara i acurada
 • la presentació neta i ordenada

.

RECURSOS GRATUÏTS DISPONIBLES A L’ORDINADOR O EN LÍNIA

Per a la redacció i la composició de pàgines ‘estàtiques’:

 • Programari instal·lat a l’ordinador com LibreOffice Writer (text i imatge amb disseny bàsic, senzill) o LibreOffice Draw (text i imatge amb disseny avançat, complex)
 • Programari en línia: Google Drive Documents o Google Drive Dibuixos (facilita el treball en equip)

.

Per a la composició i la presentació de creacions ‘dinàmiques’:

Com dissenyar bones diapositives (guia bàsica)

Com fer una bona presentació (guia bàsica)

 • Programari instal·lat a l’ordinador com LibreOffice Impress (senzill)
 • Programari en línia: Prezi (molt bo per organitzar i mostrar la informació),  emaze (efectes espectaculars) o Google Drive Presentacions (facilita el treball en equip, senzill)
 • Per a presentacions audiovisuals hi ha editors en línia com Kizoa (nivell bàsic) o per editar en local com OpenShot (nivell mitjà; gratuït i de codi obert)

.

Per treballar amb imatges i generar esquemes gràfics:

.

Per publicar la informació al web:

.