Autor

Josep Serra i Colomar

Cursa estudis elementals a Formentera, de batxillerat al Seminari d’Eivissa i de COU a l’Institut Santa Maria d’Eivissa.

L’any 1982 es llicencia en llengua catalana per la Universitat de Barcelona.

L’any 1987 obté la llicenciatura en literatura espanyola per la Universitat de Barcelona.

L’any 1998 es llicencia en sociologia per la UNED.

L’any 2003 es diploma en ciències polítiques per la UNED.

Professionalment, ha exercit com a professor de secundària i batxillerat a Menorca (Institut Joan Ramis de Maó, 1982-1989) i a Mallorca (Institut Joan Alcover de Palma, 1989-2020), ensenyant llengua catalana i literatura, aplicacions de la informàtica, comunicació audiovisual, processos de comunicació, projectes d’investigació, educació visual i plàstica, sociologia, àmbit pràctic i comunicació i societat.

Ha dut a terme i publicat diferents investigacions de caràcter antropològic i sociològic, ha participat activament en el disseny i projecció de les campanyes de normalització lingüística del Consell de Menorca (1984, 1985) i ha estat nomenat membre fundador de l’Institut Menorquí d’Estudis (1987).

Ha impartit cursos de llengua i cultura catalanes a mestres (1983-1987) i funcionaris no docents (1990-1992).

Ha treballat (2001-2007) en el Programa d’Ensenyament de la Llengua Catalana (PELC) i en el programa Xarxa de cursos d’ensenyament en línia per a estudiants de batxillerat de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears: ha intervingut en la caracterització del programa informàtic i ha revisat i adaptat els continguts teòrics i els exercicis per a la publicació a la xarxa i l’ús en el marc d’un entorn virtual d’aprenentatge.

Director General d’Innovació i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears (2007-2009).

[+ info]