L'ANTONÍMIA

Són antònims els mots que tenen significats contraris o oposats:

dia / nit.

abans / després.

fosc / clar.

obrir / tancar.


Com els sinònims, els antònims són mots que pertanyen a la mateixa categoria (fosc no pot considerar-se antònim d'aclarir). I, a més, tenen altres coses en comú (tant dia com nit són parts de l'interval entre una sortida del sol i la següent; tant obrir com tancar són verbs que impliquen moviment; etc.).
 
 
Quan l'afirmació d'un dels mots implica la negació de l'altre, els antònims són complementaris:

viu / mort.

mascle / femella.


I quan l'afirmació d'un dels mots implica l'afirmació de l'altre, els antònims són inversos:

comprar / vendre.

matar / morir.

donar / rebre.


Els mots polisèmics,  com que tenen més d'un significat, també poden tenir més d'un antònim. Per tant, una mateixa paraula pot tenir antònims diferents segons el context:

llenya verda / llenya seca.
fruita verda / fruita madura.
acudit verd / acudit cast.
semàfor en verd / semàfor en vermell.
clima fred / clima càlid.
cafè fred / cafè calent.
temperament fred / temperament apassionat.
El tren sortia d'Inca. /  El tren arribava a Inca.
Quan el sol sortia. /  Quan el sol es ponia.
Aquell individu sortia de l'edifici. /  Aquell individu entrava a l'edifici.
Exercicis
Endarrere