LA SINONÍMIA

Introducció
Els hiperònims
L'antonímia
 
 
Dos o més mots són sinònims quan tenen el mateix significat:

parlar, conversar, enraonar, rallar, xerrar.


La coincidència pot ser exacta (sinonímia total), o bé aproximada, amb diferències de matís (sinonímia parcial). Sempre, però, els sinònims pertanyen a la mateixa categoria.
 
 
La sinonímia total o perfecta és rara, pràcticament només es dóna en els casos de sinonímia històrica (frare antigament volia dir el que vol dir ara germà) o dialectal (noi i al·lot). En aquest darrer cas es tracta de sinònims regionals, és a dir, paraules perfectament intercanviables quant al significat, però que no són usades amb la mateixa freqüència i en la mateixa època en tot el domini lingüístic:

aixeta / grifó.

arena / sorra.

avui / hui.

barret / capell.

blat de les Índies / blat de moro / dacsa / panís.

brossat / mató.

calces / mitges.

calcetins / mitjons.

capvespre / horabaixa / tarda / vesprada.

diners / doblers / sous.

gat / moix.

got / tassó / vas.

escombra / granera.

torcaboques / tovalló.

Endavant