LA POLISÈMIA

Una paraula és polisèmica quan té més d'un significat.

Es tracta d'un fenomen semàntic que respon al principi d'economia lingüística (és a dir, com menys mots hàgim d'aprendre, millor),  de manera que un mateix significant pot fer referència a conceptes diferents relacionats entre si per analogia o semblança. És a dir, la polisèmia parteix d'una comparació.

Els diferents significats d'un mot polisèmic s'anomenen accepcions.

EXEMPLES:
dent
1ª accepció:  Cadascun dels òrgans durs i prominents situats a la cavitat bucal dels vertebrats que serveix per a la prensió i masticació dels aliments i per defensar-se. Té les dents molt grosses.

2ª accepció:  Cadascuna de les parts sortints de certs objectes. Les dents d'aquesta serra estan gastades.

Analogia: l'estructura amb puntes, la funció tallant.
 

estrella:
1ª accepció:  Estel. Cos celeste amb llum pròpia. He sortit a la terrassa a mirar les estrelles.

2ª accepció:  Actor o actriu que brilla molt per sobre dels altres. És una estrella del cinema.

3ª accepció:  Equinoderm asteroïdeu i ofiuroïdeu, caracteritzat pel cos en forma de disc amb un nombre divers de braços. Hi ha moltes classes d'estrelles de mar. 

Analogia: la forma i la brillantor.
 

braç
1ª accepció:  Cadascuna de les dues extremitats toràciques de l'home. Duu un tatuatge al braç esquerre.

2ª accepció:  Part d'una cosa que s'allarga en forma de braç. Els braços d'una cadira.

3ª accepció:  Estament social. Pertany al braç eclesiàstic.

Analogia: la forma allargada, la idea de prolongació, d'extensió.

EndarrereEndavant