COMPOSICIÓ
 

La composició  és un sistema de formació de paraules noves a partir de la unió de dos o més radicals o mots de la llengua:

substantiu panxa + adjectiu contentpanxacontent.

verb torcar + substantiu bocatorcaboques.


Les paraules formades per composició s’anomenen paraules compostes o compostos.
 

[ Per a l’ús del guionet en els mots compostos, veges la lliçó corresponent d’ortografia.]

Endavant