SÍL·LABA TÒNICA I SÍL·LABA ÀTONA

La síl·laba és el so o grup de sons que pronunciam amb un sol impuls de la veu. En una paraula hi sol haver tantes síl·labes com vocals: mos-tra-dor, por-tat-ge.

Tota paraula té una síl·laba que es pronuncia amb més força, la qual rep el nom de síl·laba tònica: ca-mi-sa. Les restants són les síl·labes àtones: ca-mi-sa.

En alguns casos (paraules compostes, adverbis en -ment, etc.) podem trobar dues síl·labes tòniques: cilment, historicoartístic.

Si la paraula té una sola síl·laba, aleshores es considerarà un monosíl·lab tònic, exceptuant algunes partícules gramaticals (articles, pronoms febles, preposicions febles, etc.) que són considerades monosíl·labs àtons.
 

Exercicis