LA FAMÍLIA
Lèxic. La família

família  àudio
familia - family - familie - Familie
     
       
parent, parenta  àudio
pariente, -ta -- relative -- parent, -ente -- Verwandte
         

         
Na Maria és la dona / muller / esposa d'en Joan.  àudio  àudio  àudio
esposa - wife - épouse - Gattin
En Joan és l'home / marit / espòs de na Maria.  àudio  àudio  àudio
esposo - husband - époux- Gatte
Na Maria és la mare d'en Pere i na Mònica.  àudio
madre - mother - mère - Mutter
En Joan és el pare d'en Pere i na Mònica.  àudio
padre - father - père - Vater
Na Mònica és la filla de na Maria i en Joan.  àudio
hija - daughter - fille - Tochter
En Pere és el fill de na Maria i en Joan.  àudio
hijo - son - fils - Sohn
Na Mònica és la germana d'en Pere.  àudio
hermana - sister - soeur - Schwester
En Pere és el germà de na Mònica.  àudio
hermano - brother - frère - Bruder
Na Lluïsa és la cunyada de na Mònica.  àudio
cuñada -- sister-in-law -- belle-soeur -- Schwägerin
N'Eduard és el cunyat d'en Pere.  àudio
cuñado -- brother-in-law -- beau-frère -- Schwager
Na Mònica és la tia de na Núria.  àudio
tia - aunt - tante - Tante
En Pere és l'oncle d'en Marc.  àudio
tío - uncle - oncle - Onkel
Na Núria és la cosina d'en Marc.  àudio
prima - cousin - cousine - Cousine
En Marc és el cosí de na Núria.  àudio
primo - cousin - cousin - Cousin
Na Maria és l'àvia / la padrina de na Núria i en Marc.  àudio  àudio
abuela -- grandmother -- grand-mère -- Grossmutter
En Joan és l'avi / el padrí de na Núria i en Marc.  àudio  àudio
abuelo -- grandfather -- grand-père -- Grossvater
Na Núria és la néta de na Maria i en Joan.  àudio
nieta -- granddaughter -- petite-fille -- Enkelin
En Marc és el nét de na Maria i en Joan.  àudio
nieto -- grandson -- petit-fils -- Enkel
Na Maria és la sogra de n'Eduard i na Lluïsa.  àudio
suegra -- mother-in-law -- belle-mère -- Schwiegermutter
En Joan és el sogre de n'Eduard i na Lluïsa.  àudio
suegro -- father-in-law -- beau-père -- Schwiegervater
Na Lluïsa és la nora de na Maria i en Joan.  àudio
nuera -- daughter-in-law -- belle-fille -- Schwiegertochter
N'Eduard és el gendre de na Maria i en Joan.  àudio
yerno -- son-in-law -- gendre -- Schwiegersohn
Na Marta és la besnéta / renéta de na Maria i en Joan.  àudio  àudio
biznieta -- great-granddaughter -- arrière-petite-fille -- Urenkelin
En Sergi és el besnét / renét de na Maria i en Joan.  àudio  àudio
biznieto -- great-grandson -- arrière-petit-fils -- Urenkel
Na Maria és la besàviarepadrina d'en Sergi i na Marta.  àudio  àudio
bisabuela -- great-grandmother -- arrière-grand-mère -- Urgrossmutter
En Joan és el besavirepadrí d'en Sergi i na Marta.  àudio  àudio
bisabuelo -- great-grandfather -- arrière-grand-père -- Urgrossvater
 
 
noms femeninsnoms masculins
la família  àudio
la parenta
la dona / la muller / l'esposa
la mare
la filla
la germana
la cunyada
la tia
la cosina
l'àvia / la padrina
la néta
la sogra
la nora
la besnéta / la renéta
la besàvia / la repadrina
   
el parent  àudio
l'home / el marit / l'espòs
el pare
el fill
el germà
el cunyat
l'oncle
el cosí
l'avi / el padrí
el nét
el sogre
el gendre
el besnét / el renét
el besavi / el repadrí
Exercicis