4. Diccionari etimològic

El diccionari etimològic recull informació sobre l'origen i evolució de les paraules d'una llengua.

En català disposam d'una obra valuosa i excepcional, el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana de Joan Coromines. A més, s'ha de destacar, del mateix autor, l'Onomasticon Cataloniae, sobre l'origen dels topònims (noms de lloc)  i antropònims (noms de persona) autòctons.

EndarrereEndavant