1. Diccionari general i normatiu

El diccionari general recull el conjunt de mots d'una llengua considerats correctes i d'ús general. No hi figuren noms propis i són monolingües.

El diccionari normatiu és el diccionari general que estableix la forma i el significat de les paraules reconegudes com a pròpies i generals d'una llengua.

Pel que fa a la llengua catalana, el diccionari normatiu actual és el Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, que és la institució acadèmica de la llengua. Fou publicat el 1995 i és una reelaboració del Diccionari General de la Llengua Catalana del 1932, obra de Pompeu Fabra, reeditada diverses vegades.

De diccionaris generals n'hi ha molts, que segueixen les pautes de la normativa. Llurs articles inclouen les diferents accepcions de cada mot (als exemples de la pàgina anterior van separades per doble barra), informació morfològica (f. vol dir ‘nom femení’, adj. vol dir ‘adjectiu’...), exemples (en cursiva), etc. No s'hi inclouen com a entrades les variants morfològiques (plurals, formes verbals...).

EndarrereEndavant