ELS DICCIONARIS
 
 • Diccionari general i normatiu.
 • Diccionari enciclopèdic.
 • Diccionari bilingüe o d'equivalències.
 • Diccionari etimològic.
 • Diccionari específic.
 • Diccionari especialitzat.
 • Diccionari Català-Valencià-Balear.

 •  

  Un diccionari és un recull dels mots d'una llengua (o dels termes d'una ciència, d'un art, etc.), amb llur significació, disposats generalment en ordre alfabètic.

  Un diccionari no pot contenir tots els mots amb tota la informació possible per raons pràctiques, ja que l'extensió seria enorme. Per altra banda, les llengües evolucionen i moltes paraules deixen d'usar-se; a més, hi ha mots que són utilitzats per un nombre molt reduït de persones.

  Per tant, els diccionaris, que són obres bàsicament didàctiques, recullen les paraules segons diversos criteris de classificació. Així, podem distingir:

  • Diccionari general i normatiu.
  • Diccionari enciclopèdic.
  • Diccionari bilingüe o d'equivalències.
  • Diccionari etimològic.
  • Diccionari específic.
  • Diccionari especialitzat.
  Endavant