EL SINTAGMA
 

Un sintagma és un mot o un conjunt de mots a l’entorn d’un nucli que fa una funció en una oració:

Per exemple, l’oració Una dona rossa també contemplava l’aigua des del mirador  està formada per dos grans sintagmes: [Una dona rossa] i [també contemplava l’aigua des del mirador]. El primer, el sintagma nominal, fa la funció de subjecte (i el nucli és dona) i el segon, el sintagma verbal, de predicat (i el nucli és contemplava).


A més del nucli, el sintagma pot incloure especificadors i complements. Generalment els especificadors van davant el nucli i els complements, darrere.

Al sintagma [Una dona rossa], una fa la funció d’especificador i rossa fa la funció de complement.

Al sintagma [també contemplava l’aigua des del mirador], també fa la funció d’especificador i l’aigua i des del mirador són dos complements.

 
 
Els especificadors quantifiquen el nucli, el situen en l’espai i el temps o en modifiquen el valor. Són els determinants i alguns adverbis:
Vuit taronges després de dinar són massa taronges.

Quantes vides tenen els gats?

Només beu.

 
 
Els complements afegeixen un contingut lèxic al nucli.
 
 
Un sintagma en pot contenir d’altres:
En el sintagma [també contemplava l’aigua des del mirador], podem distingir un sintagma que fa la funció de complement directe [l’aigua] i un altre que fa la funció de complement circumstancial [des del mirador].
Exercicis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Endarrere