LA PREPOSICIÓ

I. Preposicions àtones: remarques.

Funcions:

II. Preposicions tòniques: III. Locucions prepositives.
 

La preposició és una part invariable de l'oració que subordina un terme a un altre i converteix el sintagma nominal o la construcció d'infinitiu que introdueix en complement d'un altre mot (generalment un substantiu o un verb):

casa de pedra   (complement d'un nom).

Anirem a Pollença.   (complement d'un verb)

Va córrer per arribar el primer.  (complement d'un verb)


En català hi ha moltes preposicions. És molt difícil delimitar-ne el nombre exacte, ja que, a més de les preposicions pròpiament dites, que poden ser àtones i tòniques, hi ha molts d'adverbis i altres mots i locucions que poden fer la mateixa funció, sovint afegint-los una preposició. Llavors s'anomenen locucions prepositives.

Endavant