MODELS DE CONJUGACIÓ REGULAR

PRIMERA CONJUGACIÓ (verbs en -ar): DINAR.

SEGONA CONJUGACIÓ (verbs en -er i -re): PRÉMER, BATRE.

TERCERA CONJUGACIÓ (verbs en -ir 'purs'): BULLIR.

TERCERA CONJUGACIÓ (verbs en -ir 'incoatius'): PATIR.
 

[ NOTA PRELIMINAR. En cada cas conjugam les formes simples dun verb que pot servir de model, amb les desinències marcades en negreta. Aquestes desinències es poden afegir a qualsevol arrel o base lèxica dun verb regular de la mateixa conjugació.

Quan hi ha diverses formes sinònimes prou esteses, les separam amb barres i les col·locam en ordre alfabètic. En el discurs lingüístic cal ser coherent en lús de les diferents solucions possibles i no fer-ne una mescla indiscriminada; és a dir, en un mateix text no sha de passar duna modalitat a una altra sense un motiu justificat, amb el benentès que molt sovint hi ha solucions diverses en una mateixa àrea dialectal i que serà el propi parlant competent qui en determini l'ús coherent.]

Endavant