ELS NUMERALS
 

Els numerals indiquen:
 

La quantitat exacta: cardinals   (trenta-set anys).

L'ordre: ordinals    (setena planta).

Les fraccions o parts: partitius   (mitja coca).

La multiplicitat: multiplicatius   (doble lectura).

Els conjunts: col·lectius   (una vintena de persones).

Endavant