CORRESPONDÈNCIA ENTRE SONS I GRAFIES

En el quadre següent podem observar la correspondència entre les lletres de l'alfabet , tant les simples com els dígrafs , i els diferents sons de cada una:
 

GRAFIES
SONS
EXEMPLES
a
a  / e neutra
pas / passa
b
b / p
bes / àrab
c
k / s
casa / ceba
d
d / t
dit / àrid
e
e tancada / e neutra / e oberta
  Déu (divinitat) / deu (deure) / deu (10)
f
f
fals
g
g / so de jota / k
gat / gerra / càstig
h
muda / so aspirat
hora / ha, ha!
i
i /  j
pis / iode
j
so de jota
Jaume
k
k
kiwi
Atenció!:  els sons de la e presenten variacions en els dialectes catalans (els exemples citats corresponen al català oriental). El so e neutra és propi del català oriental.
Endavant