ELS POSSESSIUS

Els possessius són determinants que indiquen una relació de possessió o de correspondència entre les persones i els noms que determinen:

No veig el meu fill.

Les teves claus són aquí.

Ton pare ja ve. 


Formes tòniques:
 

singular
plural
persona (posseïdor)
masculí
femení
masculí
femení
1a singular
meu
meva
meua
meus
meves
meues
2a singular
teu
teva
teua
teus
teves
teues
3a singular
seu
seva
seua
seus
seves
seues
1a plural
nostre
nostra
nostres
2a plural 
vostre
vostra
vostres
3a plural 
seu
seua
seva 
llur
seus
seves
seues
llurs
 
 
Formes àtones:
 
singular
plural
masculí
femení
masculí
femení
1a persona
mon
ma
mos
mes
2a persona
ton
ta
tos
tes
3a persona
son
sa
sos
ses

 

Endavant