Els ADJECTIUS serveixen per expressar els trets dels conceptes anomenats pels substantius, per això els acompanyen:
humit, ample, dolç, verd, buit, valent, bonic, car, lliure, difícil, jove, perillós, interessant, llest, divertit, solar, etern, etc.


Admeten flexió de nombre i de gènere, ja que han de concordar amb els substantius :

calent / calenta / calents / calentes.


L’adjectiu pot ser nucli d’un sintagma (el sintagma adjectival), que sempre fa la funció de complement ( complement del nom , atribut o complement predicatiu ):

molt content dels seus amics   (nucli del sintagma adjectival).

cames llargues   (complement del nom).


Els adjectius, encara que no tots, poden presentar també variació de grau:

contentíssim ,  fredíssima,  riquíssims,  llarguíssimes...
EndarrereEndavant