SIGNES DE PUNTUACIÓ

El punt
La coma
El punt i coma
Els dos punts
Els punts suspensius
El signe d'interrogació
El signe d'exclamació
Les cometes
Els parèntesis
El guió
 

Els signes de puntuació són signes ortogràfics que serveixen bàsicament per marcar els diferents tipus de pauses que es produeixen en el discurs oral, en general relacionats amb la sintaxi. Així mateix, indiquen l'entonació especial de certes frases.

Endavant