GUIONET

S’escriuen amb guionet ( - ):
 
 
1. Les combinacions de verb i pronom feble, quan aquest va darrera, sempre que no s’hagi de posar apòstrof:

creu-me, dir-li, arrufar-se, observau-les.


També es posa guionet entre els pronoms febles, quan n’hi ha més d’un, que van darrera el verb i no s’han d’apostrofar:

menjau-vos-la, regalar-los-en, lliura’ns-el.
Endavant