R, RR

En català hi ha dos sons vibrants:
 

SO SIMPLE
SO MÚLTIPLE
pera
terra
 
 
1. El so simple es representa amb la lletra r:
cara,  cremaria,  perdre.
Atenció!: 

La r final de la majoria de paraules no es pronuncia (ahir, clauer, maror), per això serà convenient recordar que:

a. Els infinitius s'escriuen amb r, excepte els de la segona conjugació que acaben en re:

badar, escalfar, córrer, voler, intuir, repetir /  batre, caure, moure, vendre.
(S'han de distingir les formes del pretèrit perfet simple de les del perfet perifràstic:
mirà / va mirar,   dormí / va dormir.)
 
b. S'escriuen amb r final els mots que porten -r- en els derivats i femenins:
por (poruc),  segur (segura),  fuster (fusteria).
 
 
2.  El so múltiple es representa també amb la lletra r a començament de paraula i darrere consonant:
ram,  riure,  roca,  enredar, folrar, honra.


I entre vocals s'escriu el dígraf rr:

carrer,  porro,  torre.
Atenció!: s'escriu una sola r darrera bastants prefixos:
arítmia, antiràbic, autoretrat, birectangle, contrarestar, extraradi, infraroig, monorim, multiracial, preromànic, suprarenal, ultraràpid, etc.
Exercicis