S / Z,     S / SS,     C / Ç

En català, la essa presenta dos sons: sord i sonor. Serà molt important distingir-los:
 

ESSA SORDA
ESSA SONORA
caça
casa
rossa
rosa
cinc
zinc
Endavant