G / J,    TG / TJ,    X / IX,    TX / IG

Fixem-nos en el so que representen les grafies marcades en negreta de cada una de les sèries de mots següents:
 

 joc, gec,  llegiu,  penjar,  vigilant  Les grafies g i j representen el mateix so.
 metges,  viatjar,  jutgis,  platja  Les grafies tg i tj representen el mateix so.
 xoc, xec,  lleixiu,  moix,  carxofa,  clenxa  Les grafies x i ix representen el mateix so. (1)
 metxes,  butxaca, empatx,  boig,  vaig  Les grafies tx i -ig representen el mateix so.

(1) En uns parlars catalans la i del grup ix es pronuncia, en altres, no.
 

Es tracta de quatre sons molt semblants (hi ha molt poca diferència, per exemple, quan deim xoc i joc, metxes i metges o lleixiu i llegiu). Per tant, caldrà posar molta atenció a l'hora d'escriure'ls, perquè hi ha vuit grafies diferents.

Endavant