P / B,    T / D,    C / G

Les consonants p / b, t / d, c / g no presenten cap problema a l'hora d'escriure-les a principi de paraula o de síl·laba, ja que el so es diferencia clarament:
 

ple
ble
bata
bada
vaca
vaga
 
 
En canvi, poden presentar problemes quan es troben en posició final, ja que sonen igual:

P / b sonen [p]:
 
tap àrab

T / d sonen [t]:
 
partit profund

C / g sonen [k] (1):
 
groc llarg
 
 
(1) El so [k] es representa de maneres diferents:

  • c (davant a, o, u i davant consonant):  vaca, contar, cullera, creure, vincle...
  • qu (amb la u muda, davant e, i):  vaques, quina...
  • q (davant diftong creixent):  quant, freqüent, obliqüitat, quotidià...
Fixem-nos també en l'alternança g / gu (amb la u muda):
pagar, goma, gust, aglutinar, greix... /  pagues, guitarra...
Endavant