ACCENT OBERT I ACCENT TANCAT

Algunes vocals, seguint les normes d’accentuació, duen accent gràfic. Aquest accent pot ser obert ( ` ) o tancat ( ´ ). També se’n pot dir accent greu ( ` ) o agut ( ´ ).

Les vocals més obertes (AE oberta, E neutraO oberta) duen accent obert o greu:

bacallà, cafè, vuitè, arròs.
 
Les vocals més tancades (I, U, O tancadaE tancada) duen accent tancat o agut:
química, comú, món, esperaré.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endavant