DERIVACIÓ

[ Si vols repassar els continguts bàsics, vés a la lliçó corresponent del curs elemental.]

La sufixació

Noms derivats de noms
Noms derivats d'adjectius
Noms derivats de verbs
Adjectius derivats de noms
Adjectius derivats d'adjectius
Adjectius derivats de verbs
Adjectius derivats d'adverbis
Verbs derivats de noms i adjectius
Verbs derivats d'adverbis
Adverbis derivats d'adjectius i d'altres adverbis
La prefixació

La infixació

Observacions

Endavant