SUBORDINADES ADJECTIVES

[ Els continguts d'aquesta lliçó estan relacionats amb els de la lliçó que tracta dels valors i usos dels modes i els temps verbals.]
 
 
Les clàusules subordinades adjectives

Les clàusules subordinades adjectives són introduïdes per un pronom relatiu i fan la funció de complements del nom (equivalen a adjectius). 
 

Si vols repassar les formes i els usos dels pronoms relatius, vés a la lliçó corresponent de morfologia.

De tota manera, recordem que:

Les clàusules de relatiu amb funció adjectiva complementen un nom que és, al mateix temps, l'antecedent del relatiu (el relatiu hi fa referència): 

Posa't la gorra que et vaig comprar.
[la clàusula que et vaig comprar és un complement del nom gorra; el relatiu que fa referència al nom gorra]
 
 
El relatiu és un pronom, i fa una funció sintàctica dins la clàusula que introdueix:
No conec la persona a qui hem enviat el projecte.   [complement indirecte]

L'abric que m'agrada és massa car.   [subjecte]

 
 
Endavant