ORTOGRAFIA DE A / E ÀTONES

Tenint en compte que les lletres a i e es pronuncien igual, en català oriental, quan estan en posició àtona, convé conèixer unes normes que ajudin a resoldre els dubtes ortogràfics:

1. Els substantius i adjectius que acaben en vocal neutra àtona s'escriuen, els masculins, amb -e, i els femenins, amb -a:

Ha pintat un llibre negre damunt una taula blanca.

Tenen un ase magre i una somera vella.

La dona magra duia una cinta negra al braç esquerre.
 

EXCEPCIONS:

Hi ha substantius i adjectius femenins que acaben en e, com:

base, Carme, catàstrofe classe, espècie, faringe, fase, febre, frase, higiene, imatge, Irene, llebre, mare, piràmide, sèrie, superfície, torre, verge; agradable, alegre, jove, lliure, noble, salvatge, solemne, xerraire.


I hi ha substantius i adjectius masculins que acaben en a, com: 

artista, ciclista, dentista, dia, drama, goril·la, guàrdia, idioma, indígena, ioga, mapa, monarca, novel·lista, panorama, pirata, planeta, poeta, profeta, programa, sistema, suïcida, telegrama, tema, titella, trauma; agrícola, belga, celta, demòcrata, egoista, entusiasta.
Endavant