PRONOMS RELATIUS: FORMES  

( Atenció!: algunes formes de relatiu coincideixen amb formes de pronoms interrogatius.)
que
Pot fer referència a persones, animals o coses.
Introdueix oracions subordinades adjectives (especificatives i explicatives). (1)

No va regit per preposició.

Fa de subjecte, complement directe o complement circumstancial de temps. (2)

La senyora que ha entrat és la seva mare.

El disc, que presentaven amb retard, tenia molts de defectes.

Hi anirem un dia que plogui.

Precedit de determinant, introdueix oracions subordinades substantives. (3)
Agafarà les que estan marcades.

Aquest que riu no està gens malament.


En les expressions de caràcter neutre s'usa açò que, això que, allò que i el que (és inadmissible la construcció *lo que): 

Això que dius no m'agrada.

L'actitud davant la vida és el que els diferencia més.

(1) L'oració adjectiva especificativa atribueix a l'antecedent una característica que en redueix l'abast:

Els arbres que són prop de la carretera no creixen com els altres.
(especificam de quins arbres es tracta: restringim l'abast del mot arbres.)


L'oració adjectiva explicativa caracteritza l'antecedent sense reduir-ne l'abast. Va entre pauses:

Els jugadors, que estaven molt cansats, han partit a l'hotel.
(explicam com estaven els jugadors, sense excloure'n cap.)


(2) En la llengua oral col·loquial el relatiu que realitza sovint altres funcions. Aquests usos s'han d'evitar en els registres formals:

*He comprat un llibre que l'autor és a la presó.
He comprat un llibre l'autor del qual és a la presó.

*Demà tomben la casa que hi viuen els okupes.
Demà tomben la casa on viuen els okupes.


(3) La construcció preposició + article + que no és correcta en oracions subordinades adjectives:

*El pont pel que passam ara té una llargada de 800 metres.

El pont pel qual passam...  /   El pont per on passam...

EndarrereEndavant