PUNTS D'ATENCIÓ

  Recordem que els adverbis en –ment tenen dos accents, un sobre l'adjectiu que en constitueix l'arrel, i un altre sobre el sufix. Si l'adjectiu (que ha d'estar en la forma femenina) porta accent, l'adverbi també en porta:

fàcil - fàcilment.

dòcil - dòcilment.

anònima - anònimament.

temerària - temeràriament.

rígida - rígidament.

tècnica - tècnicament.
 

En canvi:

popular -  popularment.

miraculosa  - miraculosament.

terrible - terriblement.

   

 Les lletres majúscules s'accentuen igual que les minúscules:

Avui l'han enviat a Àustria. És un error greu.

REUNIÓ DE PAÏSOS ISLÀMICS

EndarrereEndavant