Noms masculins invariables (tenen la mateixa forma per al singular i per al plural) que acaben en el grup us àton precedit de consonant:
 
anus, arquetipus (o arquetip), cactus, cirrus, corpus, cosinus, cumulonimbus, cúmulus, estratus, eucaliptus, fal·lus, fetus, ficus, focus, genotipus (o genotip), globus, hiatus, humus, lapsus, lotus, nimbus, porus, prototipus (o prototip), rictus, sinus, tètanus, tifus, tipus, virus...
 
 
Normalment, com sabem, els mots de la mateixa família s'escriuen tots amb la mateixa lletra, però cal parar esment amb els cultismes o falsos derivats:
 
MOTS POPULARS
(AMB ALGUNS DERIVATS)
CULTISMES
boca, boqueta

capítol

clos, cloure, incloure

cònsol, consolat

corb, corba, encorbar

córrer, transcórrer

doble

dolç, dolçor, endolcir

fondre, fos (fus), difondre

home, homenot, homínid

jonc, jonquera

jove, jovenalla, joventut

moc, mocador

món

nodrir, nodriment

ortiga

pèndol

ploma, plomatge

(el) pols, polsar 

(la) pols, espolsar, pólvores

sorgir, sorgiment, ressorgir

títol, subtítol

tos, tossina, tossir

volcà, volcànic

bucal

capitular

exclusiu, inclusiu, reclusió

consular

curvatura, curvilini

concurrència, ocurrència

duplicar, duplicitat

dulcificar, edulcorar

fundició, fusió

humà, humanisme, humanitat

juncàcies

juvenil

mucosa, mucositat

mundial, mundà, tercermundista

nutrició, nutritiu

urticària

pèndul,  pendular

plumífer

pulsació, pulsímetre, pulsió

expulsar, pulverulent

insurgent, insurrecció

titular, titulació

antitussigen

vulcanisme, vulcanòleg

EndarrereEndavant