ORTOGRAFIA DE A / E ÀTONES

Repàs de coneixements elementals
Ampliació de coneixements
 

Repassada

Les normes següents, per a l'escriptura correcta de la a i la e àtones, van destinades especialment als parlants del català oriental, que les confonen en el so de la vocal neutra [], però també poden ser útils als parlants occidentals en alguns casos en què la pronunciació no s'ajusta a la grafia:
 

1. En posició final de substantius i adjectius s'escriu -a en els femenins i -e en els masculins.

Els plurals s'escriuen tots amb -es.
 

2. En posició final de verbs s'escriu -a, amb l'excepció dels infinitius i de les formes corre, obre, omple i vine.

Si la vocal neutra és la penúltima lletra d'una forma verbal s'escriu e.
 

3. A interior de paraula s'escriu la mateixa lletra que trobam en posició tònica en altres mots de la mateixa família.
 

[ Per a un repàs més complet, vés a la lliçó corresponent del curs elemental.]

Endavant