DIFTONGS

Repàs de coneixements elementals
Ampliació de coneixements
 
 
Repàs de coneixements elementals
 
 
Hi ha dos tipus de diftongs: creixents i decreixents.
 
 
Una i o una u àtones seguides de vocal formen diftong (creixent) només a principi de paraula, darrera una altra vocal i quan la u va darrera g o q i no és muda. En els altres casos, no hi ha diftong.
 
 
Una vocal seguida de i o u àtones forma diftong decreixent amb aquesta.
 
 
La i o la u àtones finals d'un diftong decreixent o inicials d'un diftong creixent no són pròpiament vocals (es representen fonèticament i respectivament [ j ] i [w]). Això explica que s'accentuïn mots com cantàveu o dormíssiu, que no s'apostrofi el pronom feble en construccions com beveu-ne o donau-me i que tampoc no s'apostrofi l'article en casos com el iode
 
 
Per indicar que una i o una u no fan diftong amb una altra vocal en una posició en què normalment n'haurien de fer, es fa servir la dièresi (si la i o la u no porten accent gràfic).

Atenció!: la dièresi també serveix per indicar que la u es pronuncia en els nexes güe, güi i qüe, qüi, en què sí que hi ha diftong.
Endavant