EL COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL
 

1. Quan el CC és de lloc i va regit per la preposició de, es pot substituir amb el pronom ne:

Tornava de casa seva tranquil·lament.
En tornava tranquil·lament.


2. En els altres casos, el CC es pot substituir amb el pronom hi:

Ha contestat d’una manera molt agressiva.
Hi ha contestat. 

Mai no riu així.
Mai no hi riu.

Ell no entrarà en aquest local.
Ell no hi entrarà.

Vaig rompre la closca amb una pedra.
Hi vaig rompre la closca.

Sempre és darrera el taulell.
Sempre hi és.


3. Hi ha CC que no poden ser substituïts per pronoms febles:

He vist en Jordi avui mateix.

Quan era jove treballava de sol a sol. 

EndarrereEndavant