FORMES COMPOSTES

Temps compostos amb el verb haver
Perífrasis d'obligació (haver de + infinitiu, caldre + infinitiu / caldre + que + oració)

Les formes compostes (1) es construeixen igual a tots els verbs, només canvia la forma no personal (infinitiu, gerundi o participi):

vaig dinar, vaig témer, vaig bullir, vaig partir…

ha dinat, ha temut, ha bullit, ha partit…


El pretèrit perfet perifràstic d’indicatiu (que es conjuga amb formes del verb anar seguides de l’infinitiu de qualsevol verb: vàrem dir, vàreu anar) i el pretèrit perfet simple d’indicatiu (diguérem, anàreu) poden usar-se indistintament.

PRETÈRIT PERFET PERIFRÀSTIC D’INDICATIU
vaig dir
vas / vares dir
va dir
vam / vàrem dir 
vau / vàreu dir
van dir

(1) En aquesta lliçó només farem una breu introducció als temps compostos: l'aprofundiment en aquest tipus de formes correspondrà al nivell mitjà d'aquest curs.

Endavant