DIFTONGS

Parlam de diftong quan en una mateixa síl·laba trobam dues vocals, una de les quals serà necessàriament una i o una u àtones.
 

Hi ha dues classes de diftongs:

1. Diftongs decreixents, quan tenim la combinació vocal + i, u àtones (anomenades en aquest cas semivocals):

 
ai
ai-re
au
Jau-me
ei
rei-na
eu
veu-re
ii
o-dii
iu
riu-re
oi
boi-na
ou
bou
ui
cui-na
uu
duu

 
SEMIVOCAL: en català, són semivocals la i i la u que formen part d'un diftong decreixent. Les semivocals presenten un so intermedi entre el d'una vocal i el d'una consonant i, tot que presenten una grafia idèntica a les vocals i u, les regles ortogràfiques les tracten com a consonants a l'hora d'accentuar els mots que en duen (éreu) o quan s'han de separar els pronoms febles del verb amb guionet o apòstrof (agafa'l, però agafau-lo).
Endavant