Programa d'ensenyament de la llengua catalana (PELC)

Nivell B2 Comprensió i composició textos  
PELC: consulta tècnica